Usnesení k jednotlivým bodům programu 320. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 25. listopadu 2016

Informace budou doplněny po jednání Rady.

Sdílejte na: