Informační systém výzkumu, vývoje a inovací je opět funkční

Podívejte se na první ze série videoblogů místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka k důležitým tématům z oblasti VVI.

Opětovné spuštění Informačního systému výzkumu (IS VaVaI)

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek komentuje spuštění Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI). Na konci července byly zprovozněny zbývající části systému, a sice Rejstřík informací o výsledcích (RIV) a Centrální evidence projektů (CEP).Tyto moduly jsou zatím spuštěny v ověřovacím provozu, veřejnost v nich ale může vyhledávat potřebné údaje.

Spuštění informačního systému proběhlo podle harmonogramu předloženého vládě a systém nově funguje na adrese www.rvvi.cz.

Více zde

 

Nové Hodnocení 2017+

Podívejte se na první ze série videoblogů místopředsedy vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka k důležitým tématům z oblasti VVI. V tomto případě k tématu nové Metodiky 2017+, kvalitativního hodnocení výzkumných institucí, která bude platit od roku 2017 a dále.

Více zde

 

Strategie inteligentní specializace České republiky - tzv. RIS3 strategie

Další z videoblogů místopředsedy vlády P. Bělobrádka ke stěžejním tématům vědy a výzkumu (VVI). Strategie inteligentní specializace určuje nejperspektivnější odvětví výzkumu a inovací, do kterých budou do budoucna nasměrovány peníze ze státního rozpočtu, EU fondů, ale i soukromé výdaje. Celkem zhruba 70 miliard korun. Česká vláda schválila na svém zasedání 11. července 2016 aktualizaci Národní RIS3 strategie a v dalším videoblogu místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek vysvětluje o čem RIS3 strategie je.

Více zde
 

Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst (RVKHR)

Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek představuje úlohu a aktivity vládního poradního orgánu - Rady pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. RVKHR byla zřízena usnesením vlády ČR 19. ledna 2015 a jejím hlavním úkolem je připravovat doporučení a návrhy týkající se opatření na podporu ekonomiky. Konkrétně jde například o opatření na podporu technického vzdělávání a potřeb trhu práce, vědy a výzkumu, rozvoje digitální ekonomiky nebo o podporu nových odvětví, zejména z oblasti kulturních a kreativních průmyslů.

Více zde
 

Sdílejte na: