Klíčová témata vědy, výzkumu a inovací

Věda a výzkum. Česká ulička do otevřené budoucnosti

Strategie účinného a efektivního fungování vědy, výzkumu a inovací v České republice zní složitě, a přitom je to úplně jasné.
Už Albert Einstein říkal: „Pokud něco nedokážeš vysvětlit jednoduše, sám tomu asi nerozumíš.“

Je to tak prosté, jako… jako… fotbal.

Jako chytrá přihrávka českou uličkou.

Chytrá přihrávka „českou uličkou“ do otevřeného prostoru spoluhráči, který posouvá balón dál nebo přímo střílí gól. Taková souhra na „hřišti“ může být metaforou pro české prostředí vědy, výzkumu a inovací. Spoluhráči jsou výzkumné ústavy, univerzity a firmy. Tito spoluhráči si chytře přihrávají i díky tomu, že jim stát připravuje ideální podmínky pro hru.

Na konci kombinační hry jsou góly, jimiž mohou být konkrétní inovativní produkty, znalosti, duševní vlastnictví.

Ne vždy se taková ideální souhra na hřišti daří. Kombinační hru je ale možné zdokonalovat. Právě chytré přihrávky mezi všemi zmíněnými hráči jsou cestou k budoucí prosperitě celé země. 

Níže ke stažení aktuální publikace poprvé mapující úspěchy i dosud identifikovaná slabá místa českého systému podpory vědy a výzkumu. 

Sdílejte na:

Přílohy