Zápis z mimořádného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 2. září 2016

Informace budou doplněny po jednání Rady.

Sdílejte na: