Rada pro výzkum a vývoj

 

Státní znak ČR

Analýza stavu výzkumu a vývoje v České republice a jejich srovnání se zahraničím v roce 2003

Připravila pracovní skupina ve složení:

RNDr. M. Blažka (sekretariát Rady pro výzkum a vývoj), Ing. J. Dvornák (Úřad průmyslového vlastnictví), prof. Ing. V. Haasz, CSc. (Rada vysokých škol), RNDr. J. Hanzlík, CSc. (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), Ing. M. Hayer, CSc. (Grantová agentura ČR), Ing. F. Hronek, CSc. (sekretariát Rady pro výzkum a vývoj), Ing. M. Mana (Český statistický úřad) Ing. M. Marek, CSc. (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), Ing. Karel Mráček, CSc. (Asociace výzkumných organizací), RNDr. J. Rákosník, CSc. (Akademie věd ČR)


PRAHA, prosinec 2003

Sdílejte na: