Novým náměstkem ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové bude Pavel Doleček
Novým náměstkem ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové bude Pavel Doleček

Od 1. září bude novým náměstkem ministryně pro vědu, výzkum a inovace Heleny Langšádlové Pavel Doleček, který doposud působil jako prorektor pro strategickou spolupráci a rozvoj na Univerzitě Karlově.

Jsem velmi ráda, že Pavel Doleček přijal moji nabídku a stane se součástí týmu. Je expertem v oblasti systému řízení a financování vědy a má velké zkušenosti z akademického prostředí i státní správy, těším se na spolupráci,“ uvedla ministryně Helena Langšádlová.

Pavel Doleček vykonával mezi roky 2017 a 2022 funkci náměstka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Minisrterstvu školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Na MŠMT v minulosti zastával post vedoucího oddělení koncepčního odboru vysokých škol a posléze působil na pozici zástupce náměstka. Podílel se na koncepci a realizaci vysokoškolské a vědní politiky státu v gesci ministerstva včetně mezinárodní bilaterální a multilaterální spolupráce, legislativy a financování.

„Věda, výzkum a inovace v České republice čelí mnoha výzvám v krátkodobé i delší perspektivě. Ve spolupráci s týmem paní ministryně se budu rád podílet na zahájeném reformním a rozvojovém úsilí a věřím, že tak budu mít možnost přispět ke strategickému směřování a efektivnější koordinaci a komunikaci napříč všemi sektory,“ uvedl nový náměstek Pavel Doleček.

 

Zdroj: Úřad vlády ČR  |  1. 9. 2023