Informační systém "IS VaVaI 2.6.1"

Informační systém "IS VaVaI 2.6.1" naleznete na stránkách www.rvvi.cz 

Informační systém "IS VaVaI 2.6.1" (dále jen IS VaVaI 2.6.1) je aplikace nové generace, která je určena především k vyhledávání ve veřejně přístupných údajích Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, provozovaného podle § 30 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů. 

Zveřejněním veřejně přístupných údajů plní Rada pro výzkum, vývoj a inovace, jako provozovatel IS VaVaI, povinnost podle § 10 nařízení vlády č. 397/2009 Sb., ze dne 19. října 2009 o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, od 1. 1. 2010.


IS VaVaI 2.6.1 je tvořen čtyřmi provázanými částmi, kterými jsou:

 • Evidence veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích (VES),
 • Centrální evidence aktivit výzkumu, vývoje a inovací (CEA),
 • Centrální evidence projektů (CEP),
 • Rejstřík informací o výsledcích (RIV), 

a je dále provázán s již neaktivním modulem Centrální evidence výzkumných záměrů (CEZ).

Nová verze IS VaVaI 2.6.1 zahrnuje především:

 • zavedení nových druhů / poddruhů výsledků dle platných Definic druhů výsledků (Jimp, Jsc, Jost, Ekrit, Enekrit, Sdb, NmetS, NmetA) a související aktualizace webové kontrolní služby,
 • nové datové prvky: vědní oblast výsledku / projektu dle číselníku oborových skupin OECD – Frascati Manual 2015 (převodník oborů http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796),
 • identifikátory osob – doplněna nepovinná pole pro ORCID, Scopus Author ID, ResearcherID a e-ISSN periodik,
 • prodloužení délky polí R37 z 1024 na 3000 znaků, R42 a R46 z 2000 na 10000 znaků,
 • rozšíření exportů v modulu CEP o skutečně čerpané prostředky ze SR,
 • zobrazení přidělených financí na aktuální rok v modulu CEA.
   

   

   

Sdílejte na: