Informační systém "IS VaVaI 2.6.2"

Dne 15.6.2018 byla spuštěna verze IS VaVaI 2.6.2. 

Informační systém "IS VaVaI 2.6.2" naleznete na stránkách www.rvvi.cz 

Informační systém "IS VaVaI 2.6.2" (dále jen IS VaVaI 2.6.2) je aplikace nové generace, která je určena především k vyhledávání ve veřejně přístupných údajích Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, provozovaného podle § 30 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění pozdějších předpisů. 

Zveřejněním veřejně přístupných údajů plní Rada pro výzkum, vývoj a inovace, jako provozovatel IS VaVaI, povinnost podle § 10 nařízení vlády č. 397/2009 Sb., ze dne 19. října 2009 o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, od 1. 1. 2010.

 

IS VaVaI 2.6.2 je tvořen čtyřmi provázanými částmi, kterými jsou:

  • Evidence veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích (VES),
  • Centrální evidence aktivit výzkumu, vývoje a inovací (CEA),
  • Centrální evidence projektů (CEP),
  • Rejstřík informací o výsledcích (RIV), 

a je dále provázán s již neaktivním modulem Centrální evidence výzkumných záměrů (CEZ).

Verze IS VaVaI 2.6.2. ze dne 15.6.2018 zahrnuje:

Novinky pro veřejnou část RVVI.cz

Spuštěny nové utility v modulu CEP (Řešitelé) a v modulu RIV (Tvůrci) - tyto programy umožňují rychlejší a přehlednější vyhledávání osob. Další utilita je připojena k modulu CEA (Aktuálně běžící programy). Na úvodní stránce IS VaVaI 2.0 jsou v těchto modulech nově zobrazeny highlighty. Po kliknutí na ně budete nasměrováni do příslušných záložek.

Doplněn log času vyhledávání dotazu ve všech částech IS VaVaI.

Bylo rozšířeno vyhledávání řešitelů/tvůrců v částech CEP a RIV dle dalších parametrů - vědeckých identifikátorů ORCID, ScopusID a Researcher ID. Dále došlo k rozšíření vyhledávání v části CEP u oborových skupin. 

Doplnění exportů z CEP o údaje Systémové označení dodávky dat a Datum dodání dat.

Novinky pro část pro příjemce (VaVER - editační rozhraní pro tvorbu a editaci dodávek)

VaVER - RIV: spuštěna nová utilita Adresář výsledků v části DB - Zdroje dat umožňující připravit si šablonu s vybranými údaji o výsledcích a tu následně použít při tvorbě záznamů do RIV; šablony lze rovněž exportovat/importovat ve formátech *.xml, *.ods, *.csv; dokumentace k exportnímu XML schématu je k dispozici zde.

VaVER - RIV: přidání nových filtrů umožnujících vyhledání záznamů o výsledcích dle zdroje financování tohoto výsledku (např. návaznosti na ID projektu v CEP, na institucionální podporu, operační program atd.)

WKS (webová kontrolní služba)

CEP/RIV: doplněno chybové hlášení při neplatné XML struktuře záznamů

CEP: chybové hlášení u financování projektu, pokud je čerpání ze státního rozpočtu vyšší než celkové uznané náklady

RIV: doplněno chybové hlášení při duplicitním identifikačním kódu různých výsledků předávaných přes stejného poskytovatele, dále byla zpřísněna kontrola tvaru identifikátoru DOI (pole R87 * DOI výsledku). Výše uvedené kontroly jsou rovněž součástí VaVER a Rozhraní pro poskytovatele).

Aktualizovaná kontrolní hlášení jsou k dispozici ke stažení zde.

Novinky pro část pro poskytovatele (Rozhraní pro poskytovatele)

Na úvodní stránce nově zobrazen seznam uživatelů za poskytovatele s aktivním přístupem do rozhraní.

Rozšíření povinných údajů v Žádosti o založení nového subjektu (dle typu subjektu).

Verze IS VaVaI 2.6.1. ze dne 9.3.2018 zahrnuje:

  • zavedení nových druhů / poddruhů výsledků dle platných Definic druhů výsledků (Jimp, Jsc, Jost, Ekrit, Enekrit, Sdb, NmetS, NmetA) a související aktualizace webové kontrolní služby,
  • nové datové prvky: vědní oblast výsledku / projektu dle číselníku oborových skupin OECD – Frascati Manual 2015 (převodník oborů http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796),
  • identifikátory osob – doplněna nepovinná pole pro ORCID, Scopus Author ID, ResearcherID a e-ISSN periodik,
  • prodloužení délky polí R37 z 1024 na 3000 znaků, R42 a R46 z 2000 na 10000 znaků,
  • rozšíření exportů v modulu CEP o skutečně čerpané prostředky ze SR,
  • zobrazení přidělených financí na aktuální rok v modulu CEA.

 

Sdílejte na: