RVVI projednala zásady nového hodnocení výzkumu

Výsledky výzkumu se budou v příštích letech posuzovat s větším důrazem na kvalitu a poslání výzkumných organizací. Díky tomu by se měly efektivněji rozdělovat peníze na výzkum. Zásady hodnocení podle nové Metodiky 2017+ dnes projednala vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). Metodika by měla začít platit od roku 2017. 

„Dosavadní způsob hodnocení výzkumu podle takzvaného kafemlejnku zásadně přepracujeme. Od prostého hodnocení vědeckých výstupů se chceme posunout k sofistikovanému hodnocení samotných výzkumných organizací a jejich základního či aplikovaného výzkumu, případně jejich spolupráce s firmami. Na základě výsledků pak upravíme i financování výzkumných institucí,“ vysvětlil vicepremiér a předseda RVVI Pavel Bělobrádek.
Dle návrhu, který se bude dále dopracovávat, bude systém hodnocení výzkumných organizací zaváděn postupně v následujících třech letech. V prvním roce bude hodnocena kvalita omezeného počtu výstupů a bude na institucích, které výsledky základního nebo aplikovaného výzkumu do hodnocení přihlásí. Na základě tohoto hodnocení budou výzkumné organizace rozděleny podle kvality do tří kategorií. V dalších letech budou postupně přidávána další hodnoticí kritéria.
Co se týká změny financování, k částce, která byla přidělena v roce 2016 podle stávajícího hodnocení, se má v dalších letech přidávat i bonifikace podle výsledků hodnocení nového.
Hodnocení by se i nadále mělo provádět každoročně, po roce 2020 by se mělo hodnotit v intervalu 4 až 5 let. Konkrétní nastavení Metodiky se nyní bude projednávat se zástupci výzkumného sektoru (například Česká konference rektorů, Akademie věd ČR, Svaz průmyslu a dopravy, Asociace výzkumných organizací, rezorty, odborové svazy atd.). V prosinci by měla Metodiku 2017+ schvalovat vláda.
Předseda Rady dnes také vyhlásil výzvu k podávání návrhů na předsedu a členy předsednictva Grantové agentury ČR. V prosinci a v lednu končí druhé funkční období čtyřem z celkem pěti členů předsednictva včetně předsedy GAČR. Ve funkci bude v příštím roce pokračovat pouze místopředsedkyně GAČR Stanislava Hronová. Návrhy na členy předsednictva lze posílat do konce září, o kandidátech bude RVVI rozhodovat v říjnu. Navržené kandidáty poté ještě bude schvalovat vláda.
Rada jednala také o obnovování provozu informačního systému výzkumu, vývoje a inovací a harmonogramu spouštění dalších částí informačního systému. První spuštěný modul informačního systému byl hodnocen velmi pozitivně.