Vicepremiér Bělobrádek představil priority státní vědní politiky v Ústeckém kraji

V rámci dalšího ze svých výjezdů do regionů zavítal místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek v pondělí 19. září 2016 do Ústeckého kraje. Na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně jednal s jejím vedením a se zástupci akademického a firemního sektoru, následně diskutoval nad aktuálními tématy v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Bělobrádek také navštívil nejmodernější evropský závod firmy Knauf na výrobu minerální skelné vlny v Krupce a v Žatci se sešel s vedením Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Právě v krajích jako je Ústecký, které se dlouhodobě potýkají s vysokou nezaměstnaností a horší vzdělanostní strukturou na pracovním trhu, je větší důraz na podporu výzkumu, vývoje a inovačního prostředí cestou, jak tyto problémy řešit. Podpora vývoje, inovací a vzdělání, ideálně technicky zaměřeného, je investicí do naší budoucí konkurenceschopnosti, do pracovních příležitostí a do kvalifikovaných pracovníků, které podniky shánějí," řekl místopředseda vlády Bělobrádek.