Místopředseda vlády Bělobrádek zavítal do Moravskoslezského kraje

Účastí na slavnostním zahájení nového akademického roku na Slezské univerzitě v Opavě začal místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek návštěvu Moravskoslezského kraje. Vicepremiér poté v Ostravě na půdě Vysoké školy báňské – Technické univerzity diskutoval se zástupci akademické a firemní sféry nad aktuálními tématy vědy, výzkumu a inovací.

„Dnes jsme na VŠB v Ostravě diskutovali průřezově o většině témat, která rezonují vědeckovýzkumnou komunitou. Hovořili jsme nejen o prioritách Národní politiky VVI  nebo o financování systému vědy, ale také o problémech v podpoře aplikovaného výzkumu, technického vzdělávání nebo o rostoucím deficitu kvalifikovaných pracovníků v technických oborech. Účastníky jsem rovněž informoval o aktuálním stavu klíčových témat státní vědní politiky, jmenovitě Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací nebo schvalování RIS3 strategie inteligentní specializace,“ řekl k diskusi na ostravské univerzitě místopředseda vlády Pavel Bělobrádek.