Sběr údajů o smluvním výzkumu SMV16

Dne 26. ledna 2017 byl zahájen sběr údajů o smluvním výzkumu SMV2016. V dodavatelské struktuře SMV16 je možné předávat údaje o smluvním výzkumu pouze prostřednictvím poskytovatele institucionální podpory (dle §4 odst. 2 písm. a zákona č. 130/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů).

Poskytovatel předá Úřadu vlády ČR údaje o smluvním výzkumu za rok 2015 v elektronické podobě nejpozději do 31. 3. 2017 výhradně na adresu "aplikace.rvv@vlada.cz".

Soubory se šablonou a pokyny pro vyplnění jsou ke stažení k dispozici na https://www.rvvi.cz/novinky/sber-udaju-o-smluvnim-vyzkumu-smv16.