Řešení rozporů a nesrovnalostí v datech vstupujících do Hodnocení 2016

V souladu s Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platné pro léta 2013-2016) bylo provedeno vyčlenění výsledků, které vykazují rozpory a nesrovnalosti, pro něž nelze jednoznačně provést jejich hodnocení. Tyto výsledky jsou obsaženy v Tabulce č. 2 a 2a a jsou určeny k opravě údajů příslušným předkladatelem prostřednictvím poskytovatele.

Všechny opravy realizujte výhradně prostřednictvím změnových dávek, tedy se zachováním roku sběru 2016 v termínu do 12.6.2017.

Výše zmíněné tabulky a popis rozporů naleznete ke stažení zde:
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=806618

Případné dotazy prosím směřujte na Mgr. Miroslava Blažka blazek.miroslav@vlada.cz, tel. 224003814