Zápis z 260. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 17. prosince 2010

Rada pro výzkum, vývoj a inovace na svém 261. zasedání dne 28. ledna 2011 schválila zápis z 260. zasedání Rady (příloha).

Sdílejte na:

Přílohy