Členové Bioetické komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace

prof. Ing. Petr Dvořák, CSc., předseda

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., místopředseda

prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.
prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr.h.c.
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

Sdílejte na: