Členové Bioetické komise Rady pro výzkum, vývoj a inovace

doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D. (předseda)

Anděrová Miroslava, Ing. CSc.
Bendová Michaela, Mgr.
Dolista Josef, prof. Dr. Ph.D., Th.D., dr. h. c., LL.M
Huser Martin prof. MUDr. Ph.D., MBA
Hvorecký Juraj, Mgr. Ph.D.
Novotný Daniel D., Ph.D.
Srovnal Josef, MUDr. Ph.D.
Staňo Kozubík Kateřina, Mgr. Ph.D., DiS.
Tomášková Hana, doc. Ing. Bc. Ph.D.
Veselská Renata, prof. RNDr. Ph.D., M.Sc.

Sdílejte na: