Doporučené postupy, vzorové smlouvy

Aplikace zákona o daních z příjmů při odpočtu výdajů vynaložených na projekty výzkumu a vývoje od základu daně (2006)

Doporučení k aplikaci některých ustanovení zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (veřejné zakázky) (2010)

Doporučený postup při poskytování podpory výzkumu, vývoje a inovací (2003)

Doporučený postup při převodu finančních prostředků na výzkum, vývoj a inovace do fondu účelově určených prostředků (2009)

Doporučení k využití přístrojů, strojů a zařízení pořízených s podporou veřejných prostředků k jiné činnosti ( .pdf 136kB)

Uplatnění nároku na odpočet daně z přidané hodnoty u institucí výzkumu, vývoje a inovací (2007 - stanovisko Ministerstva financí - České daňové správy)

Vzorová smlouva a Vzorové rozhodnutí pro Českou republiku (2004)

Sdílejte na: