NIP II. - Elektronika, Elektrotechnika a ICT

Elektronika a elektrotechnika 
Elektrotechnický průmysl, jak v části elektronické, tak i elektrotechnické,  lze považovat za dobře etablovaný, historicky vybavený kapacitou jak pro základní, tak i aplikovaný výzkum. Díky inovačnímu potenciálu se i řada malých firem stala konkurenceschopnými a vytvořily si své postavení v podmínkách vysoce globalizovaného odvětví, které je závislé na mnoha vlivech, které z ČR nedokážeme ovlivnit a mnohdy ani predikovat. Toto platí zejména pro oblast ICT technologií a v nemalé míře i o spotřební elektronice. V minulosti i v současnosti je nejvýznamnější částí elektrotechnického průmyslu výroba elektrických motorů, generátorů, transformátorů a elektrických rozvodných a kontrolních zařízení.  Jde obor naprosto dominantní , který  dosahuje přibližně poloviny celého oddílu výroby elektrických zařízení. Jedná se o obor podstatný nejen pro elektrotechniku a zpracovatelský průmysl, ale pro celou výkonnost české ekonomiky.

Digitální ekonomika  a digitální obsah
Nástup digitálních technologií se bezprecedentní rychlostí a měrou projevuje ve všech sektorech národního hospodářství. Stále více dosavadních činností se prostřednictvím digitálních technologií standardizuje a automatizuje, což přispívá k dalšímu rozvoji technologických konceptů jako je cloud computing  a podporuje komplexní inciativy jako je Průmysl 4.0. Rozvoj digitální ekonomiky souvisí s rozvojem informační společnosti a je závislý na technologickém vývoji v oblasti hardware a software, na dostupnosti funkční ICT infrastruktury a především na lidských zdrojích.

 

Sdílejte na: