Hodnocení VaVaI - 2015 - Výzkumné organizace - 4. etapa

Konečné výsledky hodnocení VO v roce 2015 schválené Radou pro výzkum, vývoj a inovace dne 21. března 2017.

Sdílejte na:

Přílohy