Zápis z 338. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 21. září 2018

Informace budou doplněny po zasedání Rady.

Sdílejte na: