Dokumenty k RIS3 pro rok 2018

V roce 2018 bude mimo každoroční dokumenty Zpráva o realizaci a Implementační plán zpracovávána především Aktualizace Národní RIS3 strategie s ohledem na nové trendy a posuny v zaměření národních inovačních platforem.

Sdílejte na: