Usnesení k jednotlivým bodům programu 360. zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace dne 4. září 2020

Sdílejte na: