Program výzkumu a vývoje "Informační systém výzkumu a vývoje"

 

Úřad vlády ČR vyhlašuje jako poskytovatel veřejnou soutěž podle § 17 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) na programové projekty programu ”Informační systém výzkumu a vývoje”.

Zadávací dokumentace jako soubor ke stažení ve fomátu "pdf" včetně příloh ve formátu "zip" je dostupná zde, nebo po písemném objednání, obdrží zájemci identickou zadávací dokumentaci v elektronické formě v sekretariátu Rady pro výzkum a vývoj na adrese Úřadu vlády ČR dne 2. 7. 2004, nebo dne 12. 7. 2004 vždy od 10.00 hod. do 14.00 hod. proti předání nového čistého nosiče CD.

Úřad vlády ČR stanovuje podle § 17 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb. podmínky pro předložení návrhů projektů do veřejné soutěže programu ”Informační systém výzkumu a vývoje” schváleného usnesením vlády č. 376 ze dne 21. 4. 2004. Návrhy projektů přijímá podatelna Úřadu vlády ČR do dne 9. 8. 2004 do 12.00 hodin. Do této doby musí být doručeny i návrhy zaslané poštou na adresu:

Úřad vlády ČR

nábřeží E. Beneše 4

118 01 Praha 1


  • Statut odborného poradního orgánu poskytovatele pro hodnocení návrhu projektů programu "Informační systém výzkumu a vývoje"

  • Jednací řád odborného poradního orgánu poskytovatele pro hodnocení návrhu projektů programu "Informační systém výzkumu a vývoje"

Během soutěžní lhůty se žádné další informace uchazečům nepodávají.

Sdílejte na:

Přílohy