Centrální evidence výzkumných záměrů a Informace o předávání údajů

Centrální evidence výzkumných záměrů - CEZ 

CEZ byl do roku 2009 jednou z částí (datovou oblastí) informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI), ve které byly shromažďovány informace o výzkumných záměrech podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.
Údaje do CEZ předávali poskytovatelé institucionální podpory z veřejných prostředků, kterými byli správci příslušných kapitol státního rozpočtu (ústřední orgány státní správy, Akademie věd České republiky).
Obsah CEZ, postup při předání, zařazení, zpracování a poskytování údajů byl stanoven zákonem č. 130/2002 Sb., nařízením vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje (od 1. ledna 2010 nahrazeno nařízením vlády č. 397/2009 Sb., o informačním systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), zvláštními právními předpisy a Provozním řádem IS VaV.

Přímé vyhledávání ve veřejně přístupných údajích CEZ umožňuje vyhledávat data od roku 1998.

Vyhledávání v IS VaVaI - veřejně přístupné údaje CEZ

Sdílejte na: