Data dodávaná v roce 2007 do CEP ve struktuře CEP07

P ř í k l a d y    v y p l n ě n í

Vzhledem k opakovaným dotazům týkajícím se vyplnění údajů o příjemcích je níže uveden názorný příklad vyplnění údajů pro případ, kdy příjemcem je:

  • fyzická osoba s IČ 
  • fyzická osoba bez IČ

Pravidla pro vyplnění a níže uvedené příklady platí i pro případy, kdy fyzická osoba s IČ resp. fyzická osoba je spolupříjemcem.

Výňatek z Popisu dat pro CEP 2007:

 

 

... Příjemcem nebo spolupříjemcem může být právnická osoba nebo fyzická osoba, které má přiděleno IČ a uplatnila je v právním vztahu k projektu (dále jen fyzická osoba s IČ), organizační složka státu (bez právní subjektivity) nebo fyzická osoba, která nemá přiděleno IČ nebo je neuplatňuje v právním vztahu k projektu (dále(bez právní subjektivity) nebo fyzická osoba, která nemá přiděleno IČ nebo je neuplatňuje v právním vztahu k projektu (dále jen fyzická osoba). ... ...

Údaje o účastníkovi projektu jsou rozděleny na 3 části: 

  • první část - Údaje o subjektu - právnické osobě nebo fyzické osobě s IČ nebo organizační složce ČR nebo územním samosprávném celku  
  • druhá část - Údaje o organizační jednotce právnické osoby nebo organizační složky ČR nebo územním samosprávném celku  
  • třetí část - Údaje o fyzické osobě a o spojení na fyzickou osobu.

Uvede se vždy příslušná skupina údajů resp. příslušné skupiny údajů podle konkrétního případu.

U každého příjemce se povinně vyplní údaje o osobě, která je příjemci odpovědná v rámci pracovně právního vztahu za řešení projektu (je v roli řešitele). U každého spolupříjemce se povinně vyplní údaje o osobě, která je spolupříjemci odpovědná v rámci pracovně právního vztahu za řešení projektu (je v roli spoluřešitele). Je-li fyzická osoba v roli příjemce resp. spolupříjemce, pak je tato fyzická osoba současně v roli řešitele resp. spoluřešitele.

 


Příklad 1 - P ř í j e m c e m   j e   f y z i c k á   o s o b a   s    I Č

Ing. Jan Tyl, CSc. 
IČ 2222 3333
jméno podle živnostenského rejstříku je Jan Tyl
řešitelem je Ing.Jan Tyl
občan České republiky
rodné číslo 520907/7456. 
 

 

Příklad 2 - P ř í j e m c e m   i   ř e š i t e l e m   j e   f y z i c k á   o s o b a
(neuplatňuje žádné IČ ve vztahu k projektu) 

Ing. Petr Kos, CSc.
občan České republiky
rodné číslo 501102/6789

 

Údaj

Příklad 1

Příklad 2

G01

PV

Z

G02

FOI

nevyplňuje se

G03

22223333

nevyplňuje se

G04

nevyplňuje se

nevyplňuje se

G05

Jan Tyl

nevyplňuje se

G06

nevyplňuje se

nevyplňuje se

GN1

vyplní se pokud existuje

nevyplňuje se

GN2

vyplní se pokud existuje

nevyplňuje se

G07

Z

Z

G08

nevyplňuje se

nevyplňuje se

G09

nevyplňuje se

nevyplňuje se

G10

GP

PG

G11

OCR

OCR

G12

5209077456

5011026789

G13

nevyplňuje se

nevyplňuje se

G14

Tyl

Kos

G15

Jan

Petr

G16

Ing.

Ing.

G17

CSc.

CSc.

Sdílejte na: