Zápis z jednání Odborné komise Rady pro výzkum a vývoj pro vědy živé přírody ze dne 14. 3. 2007

Účast: viz prezenční listina
 
Program
Jednání mělo především informativní charakter
 
1. Aktuální dění v Radě pro výzkum a vývoj
Předseda OK informoval o současných změnách v postavení RVV ve vztahu k Úřadu vlády ČR a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.
 
2. Příprava Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a Národního programu výzkumu III
Předseda a místopředseda OK informovali o současném stavu prací na OP Výzkum a vývoj pro inovace a Národním programu výzkumu III. OK pověřila předsedu, aby požádal ředitele Technologického centra AV ČR o informaci o dalším procesu přípravy konečného znění NPV-III.
 
3. Nová metodika Hodnocení VaV a jeho výsledků
Předseda OK informoval o jednáních Meziresortní pracovní skupiny pro přípravu metodiky VaV 2007 a seznámil členy komise s návrhem obecné metody institucionálního financování VaV po ukončení výzkumných záměrů (v souvislosti s novelou zákona č. 130/2002 Sb.,) a o navržených vahách pro hodnocení jednotlivých druhů výsledků v různých skupinách oborů VaV.
 
4. Státní rozpočet VaV na rok 2008
Předseda OK informoval o průběhu přípravy státního rozpočtu VaV na rok 2008 a další léta a o hierarchii řešení požadavků resortů (mezinárodní závazky – běžící výzkumné programy – nové programy schválené vládou ČR – ostatní navrhované programy).
 
 
Zapsal: J. Zrzavý

Sdílejte na: