Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR - 2010

 

 Aktualizace Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (dále jen "Seznam"), prováděná v roce 2010, navazuje na aktualizacivorbu Seznamu v roce 2009.

Aktualizace Seznamu bude probíhat od 1. 3. 2010 do 30. 3. 2010 včetně - aplikace pro předávání údajů bude funkční pouze v těchto dnech.

Aktualizace se vztahuje pouze na ta periodika,

  • která nejsou na Seznam ještě zařazena,
  • u kterých došlo v průběhu roku 2008 nebo 2009 (až do dne uzávěrky aktualizace Seznamu v roce 2010) ke změně údajů identifikačních nebo takových, které mají vliv na zařazení periodika na Seznam.

Periodik, která jsou na Seznam již zařazena a která nebyla vyzvána k nápravě některých skutečností, se aktualizace Seznamu netýká - původní Seznam zůstává v platnosti a bude pouze rozšířen o doposud nezařazená periodika (případně budou vyřazena ta periodika, která byla na Seznam zařazena podmíněně a u kterých nebyly provedeny požadované nápravy).

Postup aktualizace Seznamu, který obsahuje i pokyny pro přípravu a předávání údajů, je v přiloženém dokumentu.

Aplikace pro aktualizaci Seznamu

 

Sdílejte na:

Přílohy