ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ODBORNÉ KOMISE RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRO SPOLEČENSKÉ A HUMANITNÍ VĚDY

Jednání se konalo 27. 2. 2012 na Úřadu vlády v Praze od 12:30 hod.

Přítomni: prof. PhDr. Marek Blatný, CSc., doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., prof. PhDr. Karel Frömel, DrSc., prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc., Mgr. Martin Hájek, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D., prof. Ing. Ivan Nový, CSc., prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc., doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.; prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.

Program:
1) Organizační záležitosti
a) Schválení zápisu z minulé schůze
b) Určení zapisovatele
2) Informace předsedy a případně dalších členů
3) Výhled úkolů od RVVI pro nadcházející období.
4) Výhled uplatňování metodiky 2011 v r. 2012
5) Sestavování priorit VaVaI
6) Informace o projektu Ipn Metodika

Ad 1a)
Zápis schválen.

Ad 1b)
Zapisovatelem určen T. Machula.

Ad 2) Informace předsedy a případně dalších členů

Pí. Dosoudilová informovala, že nikdo z předsednictva Rady se nemůže jednání OK zúčastnit.
Předseda podrobněji informoval OK o agendách Rady.

Ad 3) Výhled úkolů od Rady pro nadcházející období.

Předseda informoval, že úkoly zatím nejsou avizovány.

Ad 4) Výhled uplatňování metodiky 2011 v r. 2012

Předseda informoval o výhledech dalšího postupu v hodnocení. Rada zatím od OK SHV odborné poradenství v dané věci nežádá.

Ad 5) Sestavování priorit VaVI

Předseda informoval o přípravě Priorit výzkumu. Podle statutu (čl.2), OK zpracovávají v oblasti své působnosti návrh priorit aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací České republiky v jednotlivých oblastech aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací jako základní podklad pro návrh Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky. Rada zatím od OK SHV odborné poradenství v dané věci nežádá.

Usnesení:
• OK SHV pověřuje předsedu, aby požádal Radu / sekretariát Rady o možnost zpřístupnit podkladové studie pro přípravu Priorit členům OK SHV.
• OK SHV doporučuje prof. Hajiče jako účastníka konference US - Czech Innovation Conference (www.us-czic.org). Předseda zprostředkuje doporučení místopředsedkyni Rady.

Ad 6) Informace o projektu Ipn Metodika
Předseda stručně informoval o cílech Ipn Metodika.

Termín příští schůze se předpokládá počátkem dubna a bude koordinován předsedou.

Zapsal: T. Machula
Ověřil: D. Münich

Sdílejte na: