Dodávky dat do RIV v roce 2002

Příklady vyplnění IV.tabulky a souvisejících údajů

    Údaje v příkladech jsou fiktivní a slouží pro ilustraci vyplnění údajů dodávky. Jsou uvedeny příklady vyplnění údajů o příjemci předkládajícím výsledky do RIV pro jednotlivé typy příjemců. Vyplnění ostatních údajů o dodávce nejsou v příkladech uváděny - jejich vyplnění je zřejmé a nezávislé na typu příjemce.

  1. Poskytovatelem je AV ČR, dodávku dat předkládá Biofyzikální ústav AV ČR s IČO 68081707, přidělený kód v Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV je A17.

    1. IV: tabulka se vyplní takto:
      D20: AV0
      D05: AV0
      D23: SPO
      D06: 68081707
      D24: nevyplní se
      D07: Biofyzikální ústav AV ČR
      D25, D08, D09, D26, D10, D11, D12, D21, D27, D28,, D29, D30 se nevyplní
    2. Hodnota konstantní části identifikačního kódu výsledku R01: RIV/68081707:_____/
    3. Prvních 7 znaků jména tabulek dodávky: a17002v, kde v=verze dodávky.

     

  2. Poskytovatelem je MŠMT, dodávku dat předkládá Fakulta stavební ČVUT. IČO ČVUT je 68407700, kód Fakulty stavební ČVUT podle Seznamu subjektů je 21110.

    1. IV: tabulka se vyplní takto:
      D20: MSM
      D04: J
      D05: MSM
      D23: VVS
      D06: 68407700
      D24: nevyplní se
      D07: České vysoké učení technické
      D25: nevyplní se
      D08: 21110
      D09: Fakulta stavební
      D26, D10, D11, D12, D21, D27, D28, D29, D30 se nevyplní
    2. Hodnota konstantní části identifikačního kódu výsledku R01: RIV/68407700:21110/
    3. Prvních 7 znaků jména tabulek dodávky: 211102v, kde v=verze dodávky.

     

  3. Poskytovatelem je MŠMT, dodávku dat předkládá soukromá firma EMI s.r.o s IČO 12345678.

    1. IV: tabulka se vyplní takto:
      D20: MSM
      D04: I
      D05: nevyplní se
      D23: POO
      D06: 12345678
      D24: nevyplní se
      D07: EMI s.r.o.
      D25, D08, D09, D26, D10, D11, D12, D21, D27, D28, D29, D30 se nevyplní
    2. Hodnota konstantní části identifikačního kódu výsledku R01: RIV/12345678:_____/
    3. Prvních 7 znaků jména tabulek dodávky: např. emi002v, kde v=verze dodávky. (Prvních 5 znaků jména dodávky nesmí být kódem ze Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV).

     

  4. Poskytovatelem je MPO, dodávku dat předkládá fyzická osoba - Jan Diviš - občan ČR, RČ 500908456, místo pobytu Praha 2 Vinohradská 38, PSČ 12000.

    1. IV: tabulka se vyplní takto:
      D20: MPO
      D04: O
      D05, D23, D06, D24, D07, D25, D08, D09 se nevyplní
      D26: OCR
      D10: Diviš
      D11: Jan
      D12: 560901456
      D21: nevyplní se
      D27: Vinohradská 38
      D28: 12000
      D29: Praha 2
      D30: nevyplní se
    2. Hodnota konstantní části identifikačního kódu výsledku R01: RIV/DIVIS___:_____/
    3. Prvních 7 znaků jména tabulek dodávky: např. divis2v, kde v=verze dodávky. (Prvních 5 znaků jména dodávky nesmí být kódem ze Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV).

     

  5. Poskytovatelem je MPO, dodávku dat předkládá fyzická osoba s IČO (jméno podnikatele je Ivo Žák, IČO 22222222)

    1. IV: tabulka se vyplní takto:
      D20: MPO
      D04: I
      D05:
      D23: FOI
      D06: 22222222
      D24: nevyplní se
      D07: Ivo Žák
      D25, D08, D09, D26, D10, D11, D12, D21, D27, D28, D29, D30 se nevyplní
    2. Hodnota konstantní části identifikačního kódu výsledku R01: RIV/22222222:_____/
    3. Prvních 7 znaků jména tabulek dodávky: např. fozak2v, kde v=verze dodávky. (Prvních 5 znaků jména dodávky nesmí být kódem ze Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV).

     

  6. Poskytovatelem je MPO, dodávku dat předkládá fyzická osoba – cizinec (John Smith, Angličan, nar. 4.5.1969 (nemá přiděleno RČ), místo pobytu GB, London PSČ A3040506070, Garden square 345/I78

    1. IV: tabulka se vyplní takto:
      D20: MPO
      D04: O
      D05, D23, D06, D24, D07, D25, D08, D09 se nevyplní
      D26: CIZ
      D10: Smith
      D11: John
      D12: 690504
      D21: GB
      D27: Garden square 345/I78
      D28: A3040506070
      D29: London
      D30: GB
    2. Hodnota konstantní části identifikačního kódu výsledku R01: RIV/SMITH___:_____/
    3. Prvních 7 znaků jména tabulek dodávky: např. smith2v, kde v=verze dodávky. (Prvních 5 znaků jména dodávky nesmí být kódem ze Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV).

     

  7. Poskytovatelem je GA ČR, dodávku dat předkládá ASTRA, organizace cizího státu (Francie)

    1. IV: tabulka se vyplní takto:
      D20: GA0
      D04: I
      D05: nevyplní se
      D23: OCS
      D06: nevyplní se
      D24: nevyplní se
      D07: ASTRA
      D25: FR
      D08, D09, D26, D10, D11, D12, D21, D27, D28, D29, D30 se nevyplní
    2. Hodnota konstantní části identifikačního kódu výsledku R01: RIV/FR______:_____/
    3. Prvních 7 znaků jména tabulek dodávky: např. astra2v, kde v=verze dodávky. (Prvních 5 znaků jména dodávky nesmí být kódem ze Seznamu subjektů evidovaných pro účely CEP, CEZ a RIV).

Sdílejte na: