Národní inovační platformy

Národní inovační platformy (dále NIP) jsou konzultační skupiny, které prostřednictvím Národního RIS3 manažera zřizuje Řídicí výbor RIS3. NIP jsou zřízeny pro navrhované domény specializace. NIP v sobě kombinují znalostní a hospodářské specializace. NIP představují fórum, které má iniciační a doporučující charakter. Výsledky jednání NIP jsou prostřednictvím Řídicího výboru předávány řídicím orgánům relevantních operačních programů k implementaci, která znamená zejména vyhlašování výzev v oblastech definovaných ze strany NIP.

NIP předsedá Národní RIS3 manažer, kterým je Úřad vlády ČR a týká se následujících operačních programů:

  • Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK),
  • Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a
  • Operačního programu Praha – pól růstu.
Národní inovační platformy 
NIP I. Strojírenství, energetika a hutnictví
NIP II. Elektronika, elektrotechnika a ICT
NIP III.Výroba dopravních prostředků
NIP IV. Léčiva, biotechnologie, prostředky zdravotnické techniky, life sciences
NIP V. Kulturní a kreativní průmysly
NIP VI. Zemědělství a životní prostředí
NIP VII. Společenské výzvy

 

Sdílejte na: