Druh fyzické osoby podle státní příslušnosti

 

Kód Popis
OCR státní občan ČR
CIZ osoba, která není státním občanem ČR (cizinec)

 

Sdílejte na: