Kód důvěrnosti údajů dodaných do RIV

Kód Popis
C Obsah výsledku podléhá obchodnímu tajemství (§17 až 20 obch. zák.), ale název výsledku, popis výsledku a technické parametry výsledku u druhů F, G, H, N, R, Z (údaje R06, R08, R42, RN8, R46, R37) dodané do RIV jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné.
S Úplné a pravdivé údaje o výsledku nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů.
U Obsah výsledku je utajovanou informací podle zvláštních právních předpisů nebo je skutečností, jejíž zveřejnění by mohlo ohrozit činnost zpravodajské služby. Údaje o výsledku dodané do RIV jsou upraveny tak, aby byly zveřejnitelné. Pokyny k vyplnění údajů o výsledku označeného kódem důvěrnosti U budou oprávněným poskytovatelům zaslány na vyžádání.

Sdílejte na: