Členové Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů

 

prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. (předseda)

prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
RNDr. Miloslav Frýzek
prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc.
prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc.
prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D.
doc. Ing. Jaroslav Machan, CSc.
prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
prof. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
prof. Ing. Josef Psutka, CSc.
Ing. Martin Srholec, Ph.D.
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.
Ing. Karel Vejražka, Ph.D.

Sdílejte na: