Zápis z jednání Odborné komise pro vědy živé přírody Rady pro výzkum a vývoj ze dne 19. března 2008

Účast: viz prezenční listina
Hosté: RNDr. M. Blažka, PhDr. M. Dosoudilová (sRVV)

Program
1. Informace o Reformě systému výzkumu, vývoje a inovací

Sekretář RVV a předseda OK informovali o současném stavu přípravy Reformy systému VaVaI, především o posledních úpravách (rozpočtové kapitoly Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva životního prostředí, uspořádání dotace na specifický výzkum na vysokých školách).

2. Příprava nové Metodiky hodnocení výzkumu a vývoje a jeho výsledků 2008
Sekretář RVV a předseda OK informovali o postupu prací na nové Metodice hodnocení VaV. Předseda přislíbil informovat členy OK o průběžných výsledcích práce Komise pro hodnocení VaV.

3. Nové Dlouhodobé základní směry výzkumu
Sekretář RVV a předseda OK informovali o nové osnově a harmonogramu přípravy DZSV, které schválila RVV na svém zasedání 231. zasedání dne 17. 3. 2008. Tyto priority se stanou součástí Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací.
Z diskuse vyplynulo, že OK ŽP bude připravovat 2-4 nové DZSV (odpovídající dnešním DZSV-1 „Udržitelný rozvoj“ a DZSV-2 „Molekulární biologie“ pro Technologickou agenturu ČR, zvláštní DZSV pro Ministerstvo zdravotnictví, potenciálně zvláštní DZSV pro Ministerstvo životního prostředí, pokud jeho rozpočtová kapitola zůstane zachována; o chemickém výzkumu je třeba jednat s OK pro vědy neživé přírody a inženýrství). Základní strukturu DZSV a zpravodaje pro jednotlivé DZSV je třeba určit do 4. dubna 2008 (v závislosti na definitivním znění Reformy VaVaI, kterou bude vláda schvalovat 26. 3. 2008).


Zapsal: J. Zrzavý

Sdílejte na: