Zápis z mimořádného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace konaného 7. září 2018

Informace budou doplněny po zasedání Rady.

Sdílejte na: