8.9.2016 - Výjezd místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka do Olomouckého kraje

 

10.00

Živou debatu na aktuální politická témata absolvoval místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek se studenty třetích a čtvrtých ročníků Střední odborné školy podnikání a obchodu v Prostějově na úvod své návštěvy Olomouckého kraje.


        

    

 

11.30

Ve Fakultní nemocnici Olomouc se místopředseda vlády Pavel Bělobrádek setkal s vedením zdejšího Novorozeneckého oddělení v čele s primářem Lumírem Kantorem, oddělení, které poskytuje profesionální péči s vynikajícími výsledky pro předčasně narozené děti z celého regionu.


        

12.10

Z Fakultní nemocnice Olomouc pokračovala cesta místopředsedy vlády Bělobrádka na Lékařskou fakultu olomoucké Univerzity Palackého, kde se setkal s jejím děkanem M. Kolářem a v jeho doprovodu si prohlédl Teoretické ústavy LF UP a nakonec také špičkové a moderní vědeckovýzkumné pracoviště - Ústav molekulární a translační medicíny (ÚMTM).

         

 

15.00

Výjezd do Olomouckého kraje z 8. září zakončil vicepremiér Bělobrádek návštěvou tamního Střediska rané péče, které poskytuje zázemí a pomoc rodičům malých hendikepovaných dětí. Místopředseda vlády se zde setkal s předsedkyní Společnosti pro ranou péči (SPRP) Pavlou Matyášovou.

     

 

Jak zhodnotil dnešní návštěvu místopředsedy vlády primář Novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci Lumír Kantor? Podívejte se.