Schéma XML 2011

Informace pro dodavatele údajů v roce 2011

V roce 2011 jsou předávána data do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (IS VaVaI) pouze ve formátu XML.

Sdílejte na:

Přílohy